Användarvillkor

Senast uppdaterad: 05/05/2019

1. INTRODUKTION

Tack för att du besökerI12Tell. Vi är ett svenskt företag som skapar produkter för att förbättra din webbplatsupplevelse. Läs dessa användarvillkor och vår integritetspolicy eftersom du måste godkänna båda dokumenten för att ha tillstånd att använda vår service.

2. DEFINITIONER

Under hela avtalet kan vi använda vissa ord eller fraser, och det är viktigt att du förstår meningen med dem. Listan är inte allomfattande och ingen definition bör betraktas som bindande till den punkt som gör det här avtalet oanständigt:

”Avtal” avser dessa användarvillkor

”Service” avser de tjänster som vi tillhandahåller, inklusive våra WordPress-teman (oavsett om de erhållits från oss via I12Tell, vår webbplats, direkt via e-post eller på annat sätt) och vår webbplats själv;

”Site” hänvisar till vår hemsida, https://i12tell.com;

”I12Tell” avser vårt företag, känt som ”I12Tell firm; vår webbplats; vår tjänst; eller en kombination av alla eller några av de föregående definitionerna, beroende på det sammanhang i vilket ordet används

”Användare” avser alla som använder vår Service, inklusive allmänna besökare på vår webbplats.

”Du” hänvisar till dig, den person som ingår i detta avtal med I12Tell.

3. VAD TEMAFUSION ERBJUDANDEN

I12Tell är ett onlineföretag som skapar en webbplats för nyheter, klagomål, förslag på thinngs kunde ha varit bättre 12Tell kontrollerar transaktionen, prissättning, supportpolicy etc.

I12Tell erbjuder tekniskt stöd till alla som använder I12Tell. vem köper vårt tema från Themeforest. Vi erbjuder endast stöd till verifierade användare.

Vi har ett team av supportguruer som hanterar våra supporttjänster och interagerar med användare.

 4. GODKÄNNANDE

För att kunna använda vår tjänst måste du uppfylla ett antal villkor, inklusive men inte begränsat till:

• Du får inte bryta mot några embargon, exportkontroller eller andra lagar i Emiraten i Ajman i Förenade Arabemiraten eller andra länder eller ha behörighet över detta avtal, I12Tell och dig själv.

• Du måste vara den lägsta åldern som krävs för att ingå ett avtal i det område du bor i, och under alla omständigheter får du inte vara under 18 år.

• Du måste, om du registrerar dig på uppdrag av en organisation, vara auktoriserad av den organisationen att binda den till detta avtal och du samtycker till att du och organisationen är solidariskt ansvarig för eventuella brott mot detta.

• Du måste ge oss personlig information och annan information som vi anser vara nödvändiga för att kunna erbjuda dig vår service.

 5. TJÄNSTENS NATUR

I12Tell erbjuder användares åsikter men lämnar inga garantier eller påståenden om innehållet som visas. Du bekräftar att, om inte annat anges, stöder I12Tell inte innehållet på någon webbplats som använder sina mallar och du godkänner att frigöra oss från ansvar som uppkommer från eller relatera till handlingar eller utelämnanden hos någon av våra användare oavsett om de används av våra mallar eller på annat sätt.

6. BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDNING

Du får inte:

• Violera lagen i någon utländsk politisk enhet som har jurisdiktion över detta avtal, oavsett om den utländska politiska enheten är ett land eller en underavdelning (t.ex. en stat eller provins) eller kommun (eller inte såsom en stad, en stad, ett län eller en region) i ett främmande land.

• Skicka eller skicka någonting våldsamt, hotfullt, pornografiskt, rasistiskt, hatligt eller på annat sätt anstötligt enligt I12Tells uppfattning.

• Överträffa någons immateriella rättigheter, åtala någon, förlikla någon eller på annat sätt bryta mot tredje parts rättigheter.

• Hack, crack, phish, SQL-injektion eller på annat sätt äventyra säkerheten eller integriteten på I12Tell-webbplatsen, tjänsten eller dess användares datorer.

• Gör någonting annat som kan medföra att I12Tell blir oförskämd eller bryter mot någon persons rättigheter.

7. VÅRA COPYRIGHT

Du samtycker till att inte kopiera, distribuera, visa, sprida eller på annat sätt reproducera någon av informationen på sajten utan att ta emot vårt tidigare skriftliga tillstånd.

8. DIN COPYRIGHTTIGHET

I12Tell måste vara säker på att den har rätt att använda innehållet som läggs ut på sin webbplats av sina användare. Sådant innehåll kan inkludera, men är inte begränsat till, fotografier, videor, text, ljud och annat material. När du skickar innehåll till vår webbplats godkänner du att du beviljar oss en icke-exklusiv, universell, evig, oåterkallelig, underlicensiell, kommersiell och icke-kommersiell rätt att använda, distribuera, sälja, publicera och på annat sätt utnyttja innehållet som du skickar till oss. Du garanterar för oss att du har rätt att bevilja oss rätten till innehållet och att du kommer att ersätta oss för eventuella förluster som härrör från en överträdelse av denna garanti och försvara oss mot anspråk på samma sak.

9. HANDELSMÄRKEN

”I12Tell” är ett varumärke som används av oss, I12Tell, för att unikt identifiera vår webbplats, service och företag. Du godkänner att du inte använder den här frasen någonstans utan vårt tidigare skriftliga samtycke. Dessutom godkänner du att du inte använder vår logo eller namn  eller kopierar utseendet på vår hemsida eller dess design, utan vårt tidigare skriftliga samtycke. Du godkänner att denna paragraf går utöver den gällande lagen om immateriella rättigheter och innehåller förbud mot eventuella tävlingar som bryter mot bestämmelserna i denna paragraf, inklusive att starta ditt eget konkurrerande företag.

10. REVOKERING AV MEDDELANDE

Vi kan återkalla vårt samtycke för din användning av vår immateriella äganderätt, eller något annat tillstånd som ges till dig enligt detta avtal, när som helst. Du godkänner att om vi så begär, måste du vidta omedelbara åtgärder för att avlägsna all användning av vår immateriella äganderätt som du kan ha engagerat i, även om det skulle leda till förlust för dig.

11. COPYRIGHTTIGHET OCH HANDELSMARKNADSINTRÄDELSE

Vi tar upphovsrättsintrång mycket allvarligt. Om du tror att din upphovsrätt har kränkts, skicka oss ett meddelande som innehåller:

•                          Ditt namn.

• Namnet på den part vars upphovsrättslig skull har åsidosatts, om den skiljer sig från ditt namn.

• Namn och beskrivning av det arbete som bryts.

• Placeringen på vår hemsida av den intrångsfulla kopian.

• Ett uttalande som du är medveten om att användningen av det upphovsrättsskyddade arbetet som beskrivs ovan inte är tillåtet av upphovsrättsinnehavaren (eller av en tredje part som lagligen har rätt att göra det på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren) och inte tillåts på annat sätt enligt lag.

Vi rekommenderar att du skickar oss liknande information till ovanstående i fråga om eventuella påstående om varumärkesintrång, och vi kommer att ta itu med det så snart som möjligt.

12. DEFAMATION

Artiklarna 372 och 373 i federal lag nr 3 av 1987 förbjuder bestraffning. Vi förbjuder bestraffelser enligt detta avtal och vi kan, om vi tror att situationen motiverar det, vidta åtgärder mot den kränkande användaren. Vänligen meddela oss på support@i12tell.com om någon av våra användare har lagt upp något som du tror är ärekränkande.

13. REPRESENTATIONER OCH GARANTIER

VI GÖR INTE FÖRETAG ELLER GARANTIER SOM SÄLJARHETEN FÖR VÅR SERVICE ELLER EGNETHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Godkänner du att du släpper USA från allt ansvar att vi ANNAT MÅSTE dig i samband med ELLER TILL FÖLJD AV DETTA AVTAL ELLER våra tjänster bland annat på grund, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, fel i vår service, VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAN KRÄNKNING. I DEN MÅN GÄLLANDE lag får denna friskrivning, samtycker du till att vi bara ANSVARIGA FÖR den minsta SKADOR ATT lag begränsar vårt ansvar gentemot, om ett sådant minimum existerar.

Du accepterar att vi INTE ansvarig på något sätt för skador orsakade av tredje part som kan använda våra tjänster, inklusive MEN INTE BEGRÄNSAT TILL människor som begår intrång i immateriella rättigheter, ärekränkning, SKADESTÅNDS STÖRNINGAR ekonomiska förbindelser, ELLER övriga angripbara uppförande gentemot dig.

DU ANSLUTER ATT VI ÄR INTE ANSVAR FÖR ANSVAR AV VAROR ELLER TJÄNSTER AV VÅR FÖRETAG ELLER EN TREDJE PART, INKLUSIVE NÅGOT FEL ELLER DISRUPTIONER, UNTIDIG LEVERANS, LÄGGAD ELLER UNSCHEDULED, INTENTIONAL ELLER UNTENTIONAL, PÅ VÅR WEBBPLATS SOM FÖRBYTE ÅTGÄRD TILL VÅR WEBSITE TEMPORARILY ELLER PERMANENTT.

BESTÄMMELSEN AV VÅRA TJÄNSTER TILL DIG ÄR HÄNDIGT FÖR DIN AVTAL MED DENNA OCH ALLA ÖVRIGA AVSNITT AV DETTA AVTAL. INNEHÅLL I BESTÄMMELSERNA I DENNA ”FÖRSÄKRINGAR OCH GARANTIER” AVSNITT SKALL KONSTRUERAS FÖR ATT GÄLLER ALLMÄNNIGHETEN I FÖRSTA PUNKTET I DETTA AVSNITT.

För jurisdiktioner som inte tillåter oss att begränsa vårt ansvar: Utan hinder av någon bestämmelse i dessa Villkor, om din jurisdiktion har särskilda bestämmelser om upphävande eller ansvar som strider mot ovanstående är vårt ansvar begränsat till lagets minsta möjliga omfattning. Specifikt, i de jurisdiktioner som inte är tillåtna, vägrar vi inte ansvar för: a) dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet eller av någon av dess tjänstemän, anställda eller ombud, eller (b) bedräglig förvrängning eller (c) något ansvar som det inte är lagligt att utesluta, antingen nu eller i framtiden.

OM DU ÄR RESIDENT AV EN JURISDIKTION SOM BEHÖVER EN SÄRSKILD FÖRKLARING OM RELEASE DÄR FÖLJANDE ÄR. TILL EXEMPEL Kalifornien invånare måste i villkor i detta avtal avstå från tillämpligheten av California Civil Code Section 1542, där det står: ”En allmän utsättning INTE EXTEND fordringar som borgenären inte vet eller misstänker att existera i hans eller HER fÖRMÅN vid tidpunkten för exekvering av frigivning, som om det är känt som han eller hon måste betydande grad har påverkat hans ELLER HENNES uppgörelse med gäldenären.”DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN Denna del av California Civil Code. DU AVVÄNDER HÄR NÅGOT LIKNANDE BESTÄMMELSER I LAG, REGLERING ELLER KODER SOM HAR SAMMANSÄTTNING ELLER EFFEKTER SOM FÖRSVARAT UTSLÄPP.

14. SKADA

Du samtycker till att gottgöra och hålla oss skadeslösa för alla krav från dig eller någon tredje part som kan uppstå från eller relaterar till detta avtal eller tillhandahållande av vår service till dig, inklusive eventuella skador som orsakats av din användning av vår webbplats eller godkännande av anbuden finns på den. Du är också överens om att du är skyldig att försvara oss mot sådana påståenden och vi kan kräva att du betalar för en advokat (er) av vårt val i sådana fall. Du godkänner att denna ersättning sträcker sig till att du måste betala för våra rimliga advokatkostnader, rättegångskostnader och utbetalningar. I händelse av ett anspråk som det som beskrivs i denna paragraf kan vi välja att avgöra med parten / parterna som gör anspråk, och du ska vara ansvarig för skadan som om vi hade gått med en rättegång.

15. VAL AV LAG

Detta avtal regleras av lagarna

16. FORUM AV DISPUT

Detta avtal regleras av lagarna

17. FORCE MAJEURE

Du håller med om att vi inte är ansvariga för dig för något som vi annars skulle vara ansvariga för, om det är resultatet av händelser bortom vår kontroll, inklusive men inte begränsat till Guds handlingar, krig, uppror, upplopp, terrorism, brott , arbetskraftsbrist (inklusive lagliga och olagliga strejker), embargon, postavbrott, kommunikationsstörningar, otillgänglighet av betalningsförmedlare, bristande eller brist på infrastruktur, brist på material eller någon annan händelse utanför vår kontroll.

18. ÖVERENSSTÄLLIGHET

Om en bestämmelse i detta avtal visar sig vara olaglig, strider mot en annan bestämmelse i avtalet eller på annat sätt inte verkställbar, fortsätter avtalet att vara i kraft som om det hade ingåtts utan att den otillåtna bestämmelsen skulle ingå i den.

Om två eller flera bestämmelser i detta avtal anses vara i strid med varandras verksamhet ska I12Tell ensam ha rätt att välja vilken bestämmelse som gäller.

19. NON AVVISARE

I12Tell förbehåller sig alla rättigheter som erbjuds oss enligt detta avtal samt enligt bestämmelserna i tillämplig lag. Vår bristande efterlevnad av någon särskild bestämmelse eller bestämmelser i detta avtal eller någon tillämplig lag ska inte tolkas som vårt upphävande av rätten att tillämpa samma bestämmelse under samma eller olika omständigheter när som helst i framtiden.

20. AVSLUTNING OCH AVBRUTNING

I12Tell förbehåller sig alla rättigheter som erbjuds oss enligt detta avtal samt enligt bestämmelserna i tillämplig lag. Vår bristande efterlevnad av någon särskild bestämmelse eller bestämmelser i detta avtal eller någon tillämplig lag ska inte tolkas som vårt upphävande av rätten att tillämpa samma bestämmelse under samma eller olika omständigheter när som helst i framtiden.

21. UTVECKLING AV RÄTTIGHETER

Du får inte tilldela dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt detta avtal till någon annan part utan vårt tidigare skriftliga samtycke. Vi kan tilldela våra rättigheter och / eller skyldigheter enligt detta avtal till någon annan part efter eget gottfinnande.

22. ÄNDRINGAR

Vi kan ändra detta avtal från tid till annan. När vi ändrar detta avtal uppdaterar vi den här sidan i enlighet med detta och kräver att du accepterar ändringarna för att kunna fortsätta använda vår tjänst.

23. KALIFORNIEN ANVÄNDAR OCH RESIDENTER

I12Tell tillåter användare i delstaten Kalifornien att använda sin tjänst. Enligt California Civil Code avsnitt 1789.3 måste eventuella frågor om prissättning, klagomål eller förfrågningar om I12Tell adresseras till vår agent för meddelande och skickas via certifierat brev till den här agenten ..

Slutligen har Kalifornien-användare också rätt till följande specifika konsumenträttighetsmeddelande: Klagomottagningsenheten hos divisionen för konsumenttjänster i California Department of Consumer Affairs kan kontaktas skriftligen på 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 eller per telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

Användarvillkor

Senast uppdaterad: 05/05/2019

1. INTRODUKTION

Tack för att du besökt I12Tell. Vi är ett svenskt företag som skapar produkter för att förbättra din webbplatsupplevelse. Läs dessa användarvillkor och vår integritetspolicy eftersom du måste godkänna båda dokumenten för att ha tillstånd att använda vår service.

2. DEFINITIONER

Under hela avtalet kan vi använda vissa ord eller fraser, och det är viktigt att du förstår meningen med dem. Listan är inte allomfattande och ingen definition bör betraktas som bindande till den punkt som gör det här avtalet oanständigt:

”Avtal” avser dessa användarvillkor

”Service” avser de tjänster som vi tillhandahåller, inklusive våra WordPress-teman (oavsett om de erhållits från oss via I12Tell, vår webbplats, direkt via e-post eller på annat sätt) och vår webbplats själv;

”Site” hänvisar till vår hemsida, https://i12tell.com;

”I12Tell” avser vårt företag, känt som ”I12Tell firm; vår webbplats; vår tjänst; eller en kombination av alla eller några av de föregående definitionerna, beroende på det sammanhang i vilket ordet används

”Användare” avser alla som använder vår Service, inklusive allmänna besökare på vår webbplats.

”Du” hänvisar till dig, den person som ingår i detta avtal med I12Tell.

3. VAD TEMAFUSION ERBJUDANDEN

I12Tell är ett onlineföretag som skapar en webbplats för nyheter, klagomål, förslag på thinngs kunde ha varit bättre 12Tell kontrollerar transaktionen, prissättning, supportpolicy etc.

I12Tell erbjuder tekniskt stöd till alla som använder I12Tell. vem köper vårt tema från Themeforest. Vi erbjuder endast stöd till verifierade användare.

Vi har ett team av supportguruer som hanterar våra supporttjänster och interagerar med användare.

 4. GODKÄNNANDE

För att kunna använda vår tjänst måste du uppfylla ett antal villkor, inklusive men inte begränsat till:

• Du får inte bryta mot några embargon, exportkontroller eller andra lagar i Emiraten i Ajman i Förenade Arabemiraten eller andra länder eller ha behörighet över detta avtal, I12Tell och dig själv.

• Du måste vara den lägsta åldern som krävs för att ingå ett avtal i det område du bor i, och under alla omständigheter får du inte vara under 18 år.

• Du måste, om du registrerar dig på uppdrag av en organisation, vara auktoriserad av den organisationen att binda den till detta avtal och du samtycker till att du och organisationen är solidariskt ansvarig för eventuella brott mot detta.

• Du måste ge oss personlig information och annan information som vi anser vara nödvändiga för att kunna erbjuda dig vår service.

 5. TJÄNSTENS NATUR

I12Tell erbjuder användares åsikter men lämnar inga garantier eller påståenden om innehållet som visas. Du bekräftar att, om inte annat anges, stöder I12Tell inte innehållet på någon webbplats som använder sina mallar och du godkänner att frigöra oss från ansvar som uppkommer från eller relatera till handlingar eller utelämnanden hos någon av våra användare oavsett om de används av våra mallar eller på annat sätt.

6. BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDNING

Du får inte:

• Violera lagen i någon utländsk politisk enhet som har jurisdiktion över detta avtal, oavsett om den utländska politiska enheten är ett land eller en underavdelning (t.ex. en stat eller provins) eller kommun (eller inte såsom en stad, en stad, ett län eller en region) i ett främmande land.

• Skicka eller skicka någonting våldsamt, hotfullt, pornografiskt, rasistiskt, hatligt eller på annat sätt anstötligt enligt I12Tells uppfattning.

• Överträffa någons immateriella rättigheter, åtala någon, förlikla någon eller på annat sätt bryta mot tredje parts rättigheter.

• Hack, crack, phish, SQL-injektion eller på annat sätt äventyra säkerheten eller integriteten på I12Tell-webbplatsen, tjänsten eller dess användares datorer.

• Gör någonting annat som kan medföra att I12Tell blir oförskämd eller bryter mot någon persons rättigheter.

7. VÅRA COPYRIGHT

Du samtycker till att inte kopiera, distribuera, visa, sprida eller på annat sätt reproducera någon av informationen på sajten utan att ta emot vårt tidigare skriftliga tillstånd.

8. DIN COPYRIGHTTIGHET

I12Tell måste vara säker på att den har rätt att använda innehållet som läggs ut på sin webbplats av sina användare. Sådant innehåll kan inkludera, men är inte begränsat till, fotografier, videor, text, ljud och annat material. När du skickar innehåll till vår webbplats godkänner du att du beviljar oss en icke-exklusiv, universell, evig, oåterkallelig, underlicensiell, kommersiell och icke-kommersiell rätt att använda, distribuera, sälja, publicera och på annat sätt utnyttja innehållet som du skickar till oss. Du garanterar för oss att du har rätt att bevilja oss rätten till innehållet och att du kommer att ersätta oss för eventuella förluster som härrör från en överträdelse av denna garanti och försvara oss mot anspråk på samma sak.

9. HANDELSMÄRKEN

”I12Tell” är ett varumärke som används av oss, I12Tell, för att unikt identifiera vår webbplats, service och företag. Du godkänner att du inte använder den här frasen någonstans utan vårt tidigare skriftliga samtycke. Dessutom godkänner du att du inte använder vår logo eller namn  eller kopierar utseendet på vår hemsida eller dess design, utan vårt tidigare skriftliga samtycke. Du godkänner att denna paragraf går utöver den gällande lagen om immateriella rättigheter och innehåller förbud mot eventuella tävlingar som bryter mot bestämmelserna i denna paragraf, inklusive att starta ditt eget konkurrerande företag.

10. REVOKERING AV MEDDELANDE

Vi kan återkalla vårt samtycke för din användning av vår immateriella äganderätt, eller något annat tillstånd som ges till dig enligt detta avtal, när som helst. Du godkänner att om vi så begär, måste du vidta omedelbara åtgärder för att avlägsna all användning av vår immateriella äganderätt som du kan ha engagerat i, även om det skulle leda till förlust för dig.

11. COPYRIGHTTIGHET OCH HANDELSMARKNADSINTRÄDELSE

Vi tar upphovsrättsintrång mycket allvarligt. Om du tror att din upphovsrätt har kränkts, skicka oss ett meddelande som innehåller:

•                          Ditt namn.

• Namnet på den part vars upphovsrättslig skull har åsidosatts, om den skiljer sig från ditt namn.

• Namn och beskrivning av det arbete som bryts.

• Placeringen på vår hemsida av den intrångsfulla kopian.

• Ett uttalande som du är medveten om att användningen av det upphovsrättsskyddade arbetet som beskrivs ovan inte är tillåtet av upphovsrättsinnehavaren (eller av en tredje part som lagligen har rätt att göra det på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren) och inte tillåts på annat sätt enligt lag.

Vi rekommenderar att du skickar oss liknande information till ovanstående i fråga om eventuella påstående om varumärkesintrång, och vi kommer att ta itu med det så snart som möjligt.

12. DEFAMATION

Artiklarna 372 och 373 i federal lag nr 3 av 1987 förbjuder bestraffning. Vi förbjuder bestraffelser enligt detta avtal och vi kan, om vi tror att situationen motiverar det, vidta åtgärder mot den kränkande användaren. Vänligen meddela oss på support@i12tell.com om någon av våra användare har lagt upp något som du tror är ärekränkande.

13. REPRESENTATIONER OCH GARANTIER

VI GÖR INTE FÖRETAG ELLER GARANTIER SOM SÄLJARHETEN FÖR VÅR SERVICE ELLER EGNETHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Godkänner du att du släpper USA från allt ansvar att vi ANNAT MÅSTE dig i samband med ELLER TILL FÖLJD AV DETTA AVTAL ELLER våra tjänster bland annat på grund, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, fel i vår service, VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAN KRÄNKNING. I DEN MÅN GÄLLANDE lag får denna friskrivning, samtycker du till att vi bara ANSVARIGA FÖR den minsta SKADOR ATT lag begränsar vårt ansvar gentemot, om ett sådant minimum existerar.

Du accepterar att vi INTE ansvarig på något sätt för skador orsakade av tredje part som kan använda våra tjänster, inklusive MEN INTE BEGRÄNSAT TILL människor som begår intrång i immateriella rättigheter, ärekränkning, SKADESTÅNDS STÖRNINGAR ekonomiska förbindelser, ELLER övriga angripbara uppförande gentemot dig.

DU ANSLUTER ATT VI ÄR INTE ANSVAR FÖR ANSVAR AV VAROR ELLER TJÄNSTER AV VÅR FÖRETAG ELLER EN TREDJE PART, INKLUSIVE NÅGOT FEL ELLER DISRUPTIONER, UNTIDIG LEVERANS, LÄGGAD ELLER UNSCHEDULED, INTENTIONAL ELLER UNTENTIONAL, PÅ VÅR WEBBPLATS SOM FÖRBYTE ÅTGÄRD TILL VÅR WEBSITE TEMPORARILY ELLER PERMANENTT.

BESTÄMMELSEN AV VÅRA TJÄNSTER TILL DIG ÄR HÄNDIGT FÖR DIN AVTAL MED DENNA OCH ALLA ÖVRIGA AVSNITT AV DETTA AVTAL. INNEHÅLL I BESTÄMMELSERNA I DENNA ”FÖRSÄKRINGAR OCH GARANTIER” AVSNITT SKALL KONSTRUERAS FÖR ATT GÄLLER ALLMÄNNIGHETEN I FÖRSTA PUNKTET I DETTA AVSNITT.

För jurisdiktioner som inte tillåter oss att begränsa vårt ansvar: Utan hinder av någon bestämmelse i dessa Villkor, om din jurisdiktion har särskilda bestämmelser om upphävande eller ansvar som strider mot ovanstående är vårt ansvar begränsat till lagets minsta möjliga omfattning. Specifikt, i de jurisdiktioner som inte är tillåtna, vägrar vi inte ansvar för: a) dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet eller av någon av dess tjänstemän, anställda eller ombud, eller (b) bedräglig förvrängning eller (c) något ansvar som det inte är lagligt att utesluta, antingen nu eller i framtiden.

OM DU ÄR RESIDENT AV EN JURISDIKTION SOM BEHÖVER EN SÄRSKILD FÖRKLARING OM RELEASE DÄR FÖLJANDE ÄR. TILL EXEMPEL Kalifornien invånare måste i villkor i detta avtal avstå från tillämpligheten av California Civil Code Section 1542, där det står: ”En allmän utsättning INTE EXTEND fordringar som borgenären inte vet eller misstänker att existera i hans eller HER fÖRMÅN vid tidpunkten för exekvering av frigivning, som om det är känt som han eller hon måste betydande grad har påverkat hans ELLER HENNES uppgörelse med gäldenären.”DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN Denna del av California Civil Code. DU AVVÄNDER HÄR NÅGOT LIKNANDE BESTÄMMELSER I LAG, REGLERING ELLER KODER SOM HAR SAMMANSÄTTNING ELLER EFFEKTER SOM FÖRSVARAT UTSLÄPP.

14. SKADA

Du samtycker till att gottgöra och hålla oss skadeslösa för alla krav från dig eller någon tredje part som kan uppstå från eller relaterar till detta avtal eller tillhandahållande av vår service till dig, inklusive eventuella skador som orsakats av din användning av vår webbplats eller godkännande av anbuden finns på den. Du är också överens om att du är skyldig att försvara oss mot sådana påståenden och vi kan kräva att du betalar för en advokat (er) av vårt val i sådana fall. Du godkänner att denna ersättning sträcker sig till att du måste betala för våra rimliga advokatkostnader, rättegångskostnader och utbetalningar. I händelse av ett anspråk som det som beskrivs i denna paragraf kan vi välja att avgöra med parten / parterna som gör anspråk, och du ska vara ansvarig för skadan som om vi hade gått med en rättegång.

15. VAL AV LAG

Detta avtal regleras av lagarna

16. FORUM AV DISPUT

Detta avtal regleras av lagarna

17. FORCE MAJEURE

Du håller med om att vi inte är ansvariga för dig för något som vi annars skulle vara ansvariga för, om det är resultatet av händelser bortom vår kontroll, inklusive men inte begränsat till Guds handlingar, krig, uppror, upplopp, terrorism, brott , arbetskraftsbrist (inklusive lagliga och olagliga strejker), embargon, postavbrott, kommunikationsstörningar, otillgänglighet av betalningsförmedlare, bristande eller brist på infrastruktur, brist på material eller någon annan händelse utanför vår kontroll.

18. ÖVERENSSTÄLLIGHET

Om en bestämmelse i detta avtal visar sig vara olaglig, strider mot en annan bestämmelse i avtalet eller på annat sätt inte verkställbar, fortsätter avtalet att vara i kraft som om det hade ingåtts utan att den otillåtna bestämmelsen skulle ingå i den.

Om två eller flera bestämmelser i detta avtal anses vara i strid med varandras verksamhet ska I12Tell ensam ha rätt att välja vilken bestämmelse som gäller.

19. NON AVVISARE

I12Tell förbehåller sig alla rättigheter som erbjuds oss enligt detta avtal samt enligt bestämmelserna i tillämplig lag. Vår bristande efterlevnad av någon särskild bestämmelse eller bestämmelser i detta avtal eller någon tillämplig lag ska inte tolkas som vårt upphävande av rätten att tillämpa samma bestämmelse under samma eller olika omständigheter när som helst i framtiden.

20. AVSLUTNING OCH AVBRUTNING

I12Tell förbehåller sig alla rättigheter som erbjuds oss enligt detta avtal samt enligt bestämmelserna i tillämplig lag. Vår bristande efterlevnad av någon särskild bestämmelse eller bestämmelser i detta avtal eller någon tillämplig lag ska inte tolkas som vårt upphävande av rätten att tillämpa samma bestämmelse under samma eller olika omständigheter när som helst i framtiden.

21. UTVECKLING AV RÄTTIGHETER

Du får inte tilldela dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt detta avtal till någon annan part utan vårt tidigare skriftliga samtycke. Vi kan tilldela våra rättigheter och / eller skyldigheter enligt detta avtal till någon annan part efter eget gottfinnande.

22. ÄNDRINGAR

Vi kan ändra detta avtal från tid till annan. När vi ändrar detta avtal uppdaterar vi den här sidan i enlighet med detta och kräver att du accepterar ändringarna för att kunna fortsätta använda vår tjänst.

23. KALIFORNIEN ANVÄNDAR OCH RESIDENTER

I12Tell tillåter användare i delstaten Kalifornien att använda sin tjänst. Enligt California Civil Code avsnitt 1789.3 måste eventuella frågor om prissättning, klagomål eller förfrågningar om I12Tell adresseras till vår agent för meddelande och skickas via certifierat brev till den här agenten ..

Slutligen har Kalifornien-användare också rätt till följande specifika konsumenträttighetsmeddelande: Klagomottagningsenheten hos divisionen för konsumenttjänster i California Department of Consumer Affairs kan kontaktas skriftligen på 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 eller per telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

This post is also available in: enEnglish (Engelska)